Denna servern är stängd och uppdateras inte. För aktuell information om ESS hänvisar vi till vår officiella sida europeanspallationsource.se.
 
Delårsrapporten för 4:e kvartalet 2012 har nu publicerats på ESS nya internationella hemsida. Följ den här länken för att läsa den: http://europeanspallationsource.se/ess-ab-financial-reports.
 
Q3_rapport_SW_FINAL-small


Utdrag ur förordet:

(...)I slutet av september gick tiden ut för arkitekttävlingen som vi påbörjade i våras. Det har varit en lång väntan och för att kora det vinnande bidraget har vi utsett en jury bestående av, förutom mig själv, representanter från ESS-organisationen, Lunds kommun, Region Skåne och Lundamark.
Under årens lopp har vi sett flera visuella versioner av hur anläggningen och området skulle kunna se ut. Det är därför oerhört spännande att se hur de fem finalisterna har tolkat sitt uppdrag och att få se deras visioner för hur vi skulle kunna bygga anläggningen och det omgivande landskapet.
Det vinnande förslaget kommer att utgöra en viktig pusselbit i färdigställandet av våra konstruktionsritningar och beräkningar. (...)
 
Regeringen gör en stor satsning på ESS under perioden 2013-2016 som en del av en stor satsning på forskning och innovation. Totalt omfattar satsningen på ESS 625 miljoner kronor.

När regeringen presenterade delar av forsknings- och innovationspropositionen innehöll den en satsning på 4 miljarder kronor i årlig nivåhöjning som kommer att gälla fullt ut från 2016. Under åren 2013-2015 sker en successiv ökning.